Yenilikçilik ve Girişimcilik Ofisi

Hakkımızda

Yenilik (İnovasyon) Nedir? 
OECD ve Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan, TÜBİTAK tarafından Türkçeye çevrilen Oslo Kılavuzu inovasyonu şu şekilde betimlemektedir: İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet), veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır (Oslo Kılavuzu/OECD, AB. 2005).

Ülkemizde de, üniversitelerin daha yenilikçi ve daha girişimci olmaları yolunda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bilindiği üzere 2012 yılında TÜBİTAK’ın öncülüğünde “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN tarafından açıklanmış ve bu listede Sabancı, ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi ilk üç sırayı almıştır. Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 23. Toplantısında alınan “üniversitelerde yenilikçiliğin ve girişimciliğin tetiklenmesi amacıyla politika araçlarının geliştirilmesi” kararı kapsamında oluşturulmuştur. Bu endeks ile üniversitelerin performansları ölçülmekte ve üniversiteler arasında girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin arttırılması amaçlanmaktadır. Endeks ve üniversite sıralamaları ilk defa kamuoyuyla paylaşılmış olup, gelecek yıldan itibaren üniversite tercihlerinden önce kamuoyuyla paylaşılacağı Bakan ERGÜN tarafından belirtilmiştir. Görüldüğü üzere artık üniversitelerin girişimciliğe ve yenilikçiliğe önem vermeleri kaçınılmazdır.

Üniversitemizin vizyonu; “Medeniyetimizi çağdaş dünyaya sunan, dünya barışına katkıda bulunan insani değerleri özümseyen, bilimsel kalitesi ile ön plana çıkmış, yenilikçi ve girişimci bir dünya üniversitesi olmak” şeklinde belirlenmiştir. Bu vizyon çerçevesinde; üniversitemiz bünyesinde kurulan “Yenilikçilik ve Girişimcilik Merkezi” nin de amacı; üniversitemizi klasik bir eğitim ve araştırma üniversitesinin ötesine taşıyarak girişimci ve yenilikçi bir üniversite olmasına katkıda bulunmak, bölgesel kalkınmaya yardımcı olmak ve üniversitemiz ile iş dünyası arasındaki köprünün daha kolay inşasına çalışmaktır.