Yenilikçilik ve Girişimcilik Ofisi

Misyon-Vizyon

Vizyonumuz 
Yenilik odaklı ulusal ve uluslar arası örnek alınacak, ülke kalkınmasına katkı sağlayan bir araştırma merkezi olmak 

Misyonumuz 
Üniversite ve iş dünyası arasında köprü kurmanın yanı sıra toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak adına disiplinler arası araştırma, uygulama ve politika geliştirerek ulusal ve uluslar arası bağların kullanımı sayesinde öğretim elemanları ve öğrencilerin yenilik ve yaratıcılık ile ilgili fikirlerini hayata geçirebilmeleri için gerekli girişimcilik ve yerel kalkınma konularında bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesine olanak sağlamak